Liberya Hakkında

Liberya veya resmi adıyla Liberya Cumhuriyeti; kuzeybatısında Sierra Leone, kuzeyinde Gine, doğusunda Fildişi Sahili bulunan; bir Sahraaltı, Batı Afrika ülkesidir. Liberya kelimesi “özgürler bireylerin ülkesi” anlamına gelmektedir. Ülke köleleştirilmiş Afroamerikalıların özgür çocukları tarafından kurulmuştur. Başkent Monrovia’nın, ABD eski başkanlarından James Monroe’dan esinlenerek kurulduğu kabul edilmektedir.

Kıtanın sömürge yönetimi görmemiş tek ülkesi ve Afrika’nın cumhuriyet rejimiyle yönetilen ilk devleti olan Liberya, yakın dönemde iki büyük iç savaş geçirmiştir. Bunlar; 1989-1996 yılları arasında yaşanan Birinci Liberya İç Savaşı ve 1999-2003 yılları arasında yaşanan İkinci Liberya İç Savaşıdır. Daha kanlı neticelenen ikinci iç savaş, binlerce insanın ölümüne, yüzbinlerce insanın göç etmesine ve ülke ekonomisinin çökme noktasına gelmesine sebep olmuştur.

İklim

Ülkenin kıyı kesimlerinde yıl boyunca sıcak ve nemli hava hakimdir. Mayıs-Ekim dönemi bol yağışlı, Kasımdan Nisan başına kadar da kurak mevsim yaşanır. Aralık aylarında görülen kuru çöl rüzgarları hayatı olumsuz etkiler. Kış mevsimi yıllık sıcaklık ortalaması 24°C, yaz mevsiminde ise 33°C’dir. Kıyı şeridinde 5.000 mm’yi bulan yıllık yağış miktarı, iç kesimlerde 1.750 mm’ye kadar düşmektedir.

Liberya topraklarının yüzde 40’ına yakın bölümü tropik yağmur ormanları ile kaplıdır. Ormanlarda kerestelik ağaç türleri ve birçok yabani hayvan türüne rastlanır.

Siyasi Yapı

Liberya Cumhuriyeti siyasi sistemi, ABD örnek alınarak kurulmuştur. Ülke, üniter anayasal cumhuriyettir ve temsili demokrasi ile idare edilmektedir. Güçler ayrıcılığı ilkesi kabul edilmiştir. Yasama organı cumhurbaşkanı başkanlığında, yürütme ülke meclisince ve yargı ise bağımsız yargı kurumlarınca yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanı, hem devlet başkanı ve hem de başkomutanıdır.

Ekonomi

Liberya, büyük ölçüde tarım ve doğal yer altı kaynakları özellikle de demir cevheri ihracatına dayanan bir piyasa ekonomisine sahiptir. Yabancı sermayeye tanınan kolaylıklar sebebiyle yaşanan yüksek ekonomik büyüme hızı, 1980’den itibaren yükselen ithal petrol fiyatları ve dünya genelindeki durgunluklar nedeniyle yavaşlamıştır. Ülkede uzun yıllar yaşanan iç savaşlar nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmiş, yüz binden fazla insan ülkeden göç etmek durumunda kalmıştır. Bu durum ülke ekonomisine çok büyük zararlar vermiştir.

Ülkede kişi başı gelir yaklaşık 500 ABD dolarıdır.

Başlıca sanayi dalları: Madencilik (demir cevheri), kauçuk işleme, palmiye yağı işleme, kereste, elmas

Başlıca tarımsal üretim: Kauçuk, kahve, kakao, pirinç, hurma yağı, şeker kamışı, muz

En fazla ithalat yapılan ülkeler: Güney Kore, Singapur ve Çin’dir. Türkiye en çok ürün alınan on birinci ülkedir.