İtalya Erasmus Vizesi

İtalya Erasmus Vizesi

İtalya gerek tarihi zenginlikleri gerek lezzetli yiyecekleri ile her geçen yıl öğrencileri kendine çekmektedir. Hiç yabancısı olmadığımız Akdeniz iklimine sahip yapısı ile yaz/kış fark etmeksizin öğrencilerin tercihleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Öğrencilerin kendini özellikle kültürel ve sanatsal yönden geliştirebileceği bir ülke olan İtalya’ya Erasmus projesi ile seyahat etmek mümkün. Erasmus programı ile İtalya’ya gidecek olan öğrencilerin alması gereken vize tipi ise İtalya Erasmus vizesidir.

Erasmus projesi veya diğer adıyla Erasmus programı olarak ifade edebileceğimiz bu program ile öğrenciler farklı ülkelerde dönemlik veya senelik olarak öğrenim görme hakkını elde ediyor. Bu proje ile amaçlanan ülkelerin birbiri ile akademik anlamda iş birliğini sağlamak ve öğrencilere farklı bakış açıları katabilmektir. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayan Eramus öğrenci değişim programı bir Avrupa Birliği projesidir.

Erasmus programı kapsamında İtalya’ya gidecek olan öğrencilerden istenen evraklara ülkemizdeki İtalya dış temsilcilikleri karar vermektedir. Erasmus vizesi ulusal vize kategorisindedir. Yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin 90 gün ve üzeri Erasmus vizesi için şahsen başvuru yapması gerekmektedir. İtalya’da eğitim görmek isteyen 18 yaşından küçük öğrencilerin veya lisans öğrenimi için İtalya Erasmus Vizesi başvurusunda bulunacak öğrencilerin hatasız ve eksiksiz olarak başvuru yapabilmesi için firmamız Vize İşlem Merkezi’nden danışmanlık hizmeti almasını öneririz.

İtalya Erasmus Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Uzun süreli vize talep formu:

  İtalya vizesi için sunulan evraklarda beyan edilen bilgileri destekleyen ikamet izni başvuru formudur. İtalyanca olarak doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İki nüsha olarak hazırlanmalıdır. Kişi 18 yaşından küçükse, kişi tarafından doldurulacak uzun süreli vize talep formunu ebeveynlerin her ikisi de imzalamalıdır.

 • Pasaport:

  İtalya seyahati dönüşü en az 3 ay geçerliliği olmalı ve en fazla 10 yıllık olmalıdır. Yan yana en az 2 boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportun yıpranmamış olmasına dikkat edilmelidir. Pasaport fotokopisiyle birlikte sunulmalıdır.

 • Biyometrik fotoğraf:

  İtalya Erasmus Vizesi için 3 adet fotoğraf talep edilmektedir. İstenen fotoğrafın ölçüleri 3,5cm x 4,5 cm’dir. Fotoğrafın arka fonunun beyaz olması önemlidir. Vize başvuru sahibinin güncel halini yansıtan bir fotoğraf kullanılmalıdır. 3 aydan eski olan fotoğraflar kabul edilmemektedir. İtalya Erasmus Vizesi için kullanılacak fotoğraf, daha önce herhangi bir vize işleminde kullanılmış olmamalıdır.

 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

  İstenilen tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinde vize başvurusunda bulunan kişinin güncel ikamet ettiği adresi ve aile bilgileri yer almalıdır. Kişinin nüfus cüzdanının ise her iki yüzünün fotokopisi yer almalıdır.

 • İtalya’daki üniversite veya yüksekokulun kabul belgesi:

  Bu kabul belgesinde eğitim süresi ve ülkenin hangi şehrinde eğitim görüleceği yer almaktadır. Fotokopi veya taratılmış belge kabul edilmektedir.

 • Türkiye’deki üniversiteden alınmış yazı:

  Vize başvurusunda bulunan kişinin gidiş amacı ve İtalya’daki hangi üniversiteden eğitim göreceğinin belirtildiği bir belgedir.

 • Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge:

  Kişinin İtalya’da kalma süresini kapsayan ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan en az 30 000 Euro teminatlı sağlık sigortasının olması gerekmektedir.

 • Noter tasdikli taahhütname:

  Tüm gelir kanıtlarının sunulduğu bir belgedir. İtalyanca olmalıdır ve aslıyla birlikte 2 fotokopisi istenmektedir.

 • Taahhütname:

  Sadece ebeveynler tarafından düzenlenen noter tasdikli bir taahhütnamenin aslıdır. 2 fotokopisi ile birlikte istenmektedir. Yeminli tercümandan İtalyancaya tercümesi yaptırılmalıdır.

 • Sponsor evrakları:

  Öğrencinin masraflarını karşılayacak ebeveynlerin maddi durumunu gösteren belgelerdir.

 • Muvafakatname:

  İtalya Erasmus Vizesine başvuru yapacak kişi 18 yaşın altındaysa, ebeveynleri tarafından son 6 ay içinde noterden tasdikli muvafakatname alınmalıdır. Kişi, ebeveynleriyle seyahat etse de etmese de bu belge istenmektedir. Evrak teslimi sırasında hem aslı hem de fotokopisi istenmektedir.

 • Eğitim programı sertifikası:

  Kişinin bulunduğu ülkede (Türkiye’de) takip ettiği eğitim programı sertifikasıdır.

 • Konaklama masraflarının karşılanacağına dair teminatlar:

  Otel rezervasyonu veya İtalya Erasmus vizesi başvuru sahibinin yanında kalacağı kişinin beyanı istenilen teminatlardandır.

 • Kurumca düzenlenen eğitim bursunu belgeleyen teminatlar
 • Uçak bileti rezervasyonu

İtalya Erasmus Vizesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İtalya Erasmus vizesi için en önemli evrak, İtalya’da başvurduğunuz okulun sizi kabul ettiğine dair gönderdiği belgenin aslıdır. İtalya konsolosluğunun kesinlikle görmek istediği bu belge, mutlaka vize başvurusundan önce temin edilmelidir.

İstenilen evraklar arasında yer alan ve ebeveynler tarafından verilen taahhütname, İtalya Federal Eğitim Teşvik kanununda belirlenen garanti oranına göre düzenlenmeli ve ödemeyi mutlaka garanti etmelidir. Taahhütnameyi veren ebeveynin imzası noter tarafından tasdik edilmelidir. Verilen taahhüttün ödenebileceğini kanıtlayan belgeler kesinlikle ibraz edilmelidir. Bu belgeler; ebeveynlerin maaş hesap cüzdanı, mal varlığını gösteren hesap cüzdanı veya kişilerin ödeme gücünü kanıtlayabilecek nitelikte olan belgelerdir. Bu evrakların İtalyancaya çevrilmesine gerek yoktur.